Försommarseminarium – buffertskogar

Försommarseminarium  den 3 juni
Matilda Ernkrans ordförande i Näringsutskottet kommer  –  du kommer väl också?
Ekoturismföreningen,  Laxå kommun och entreprenörer i Tiveden arrangerar.

Runt Tivedens nationalpark kan nya jobb och mer lokala turismintäkter skapas. Men då krävs buffertzoner med besöksvänliga och attraktiva skogar, så att fler stannar en natt eller två. Den 3 juni möts företrädare från riksdag, kommun, länsstyrelse, Sveaskog och traktens turismföretag för att diskutera Tivedens möjligheter.

Diskussion om buffertskogar har på gått under nästan 2 år… och nu gäller det att visa vad vi här i skogen vill!  Det är viktigt att så många som möjligt kommer till mötet, visar engagemang och påverkar. – kom till Tivedstorp den 3 juni!

 

Läs mer om seminariet och anmäl dig senast 31 maj.