Styrelseinfo juni

Info från styrelsen – den återkommande diskussionen rör vad som är gjort och vad som ska göras och när! 21 byggnader- gör att det alltid finns något att ta itu med. Fettavskiljare, ventilation, stängsel – ja arbetsuppgifter saknas inte.  Kaffestugan lyser röd och vacker sedan  stämman i våras då vi var några stycken som tog itu med att rödfärga den.
Alltid skönt när något är avklarat.


Dansbanan
är färdig; scenen är provisoriskt reparerad och färdigställes nästa år.
Förhoppningsvis så invigs dansbanegolvet i midsommar.

Bageriet – avloppet lagat.

Johannastugan
Taket är lagat, den gamla trinetten avlägsnad, ny diskbänk på plats.
Vindskivorna ska målas, fasaden rödfärgas. Ny vattenledning in i huset behövs.

Prästgårdslängan
Högtaket på lagat. Lågtaket behöver också renoveras. Taket är 100 m2.
Efterlyses tvåkupigt taktegel – vi tar gärna emot om du har något till övers.

Hindriksgården
Ny varmvattenberedare är installerad.

Johansgården
Branddörrar är på väg

Arbeten att göra i år.
Renovering av fönster , rödfärgning (flera byggnader), elstängsel, ventilation Bageriet och Fähuskonferensen, staketet vid Kapellet.

Volontärer till Tivedstorp
Styrelsen kommer att vara handledare för dem.

Stängsel: Fler jordspett per hage, plaststolpar för nya hagen vid klockstapeln (korna kommer senare i sommar).