Vägkyrkan i Tivedstorp 2018

Program   Vägkyrka Tivedstorp    2018

30/6 kl.18.00 Helgmålsbön med Per Nordin

1/7 kl.16.00 Gudstjänst med Anna Eriksson

4/7 kl.18.00 Vandring med Frälsarkransen, Åsa Gruffman

7/7 kl.18.00 Läsarsånger i Tivedstorps missionshus

8/7 kl.16.00 Sommargudstjänst med Eva och Gunnar Mattsson

11/7 kl.18.00 Kvinnor i bibeln. Berit Jakobsson  m.fl

14/7 kl.18.00 Helgmålsbön

15/7 kl.16.00 Gudstjänst med Anna Eriksson

18/7 kl.18.00 ”Med rötter i andra länder”. Om migration och integration

21/7 kl.18.00 Helgmålsbön. Staffan Grenfält

22/7 kl.16.00 Sommargudstjänst. Eva-Britt och Hans-Erik Hägg

25/7 kl.18.00 Musik med utvandrartema. Kerstin Häggstam Nordh

28/7 kl.18.00 Helgmålsbön  Jan Kenneth Rönnäng

29/7 kl.16.00 Mässa Anna Eriksson

1/8 kl.18.00 Bibliska platser i Jordanien. Lisbet Boberg, Liv Olsson

4/8 kl.18.00 Helgmålsbön Anna och Anders Norström

5/8 Kl.16.00 Sommargudstjänst med Lekmannagruppen