Byggnaderna

 

Till Tivedstorp hör 21 byggnader.  Det finns med andra ord lite att ta hand om!  En byggnadsvårdsplan togs fram 2009 med hjälp av  företaget Arkitektur och Byggnadsvård.
Här finns riktlinjer för restaurering av byggnaderna.  Under  sommaren 2014 kommer Gamla kaffestugan att rödfärgas.  Sommaren 2013 rödfärgades baksidan av stallet samt fårhuset.

Hönshuset

Det här hönshuset, som håller på att sjunka ned i marken. Det nedre timmervarvet åt söder och väster är helt bortruttet. Antingen ska stensockeln byggas på eller så schaktas marken av och timmerstocken byts ut.  Huset behöver rödfärg, nya nockbrädor eller nocktegel. Vattbrädorna byts ut.
Bilden är tagen i november 2011. Det var årets sista varma dag. Vi randbarkade och reste gärdslet och med en flåhackan gick jag lös på marken och för att få fram portarna. Ett arbete med synbart resultat!

Hönshuset ligger i kanten av det som förhoppningsvis kan bli en fin slåtteräng med gärdsgård runt om.

Hönshuset är ett exempel på vad som behöver göras.  Mycket av arbetet skulle kunna göras som kurser i hur man restaturerar gamla hus;  byta syllstockar, koka rödfärg  - gamla kunskaper återupplivas och Tivedstorp blir den mötesplats som finns med i den vision som är grunden  för TUVA.
Syllen är den underst liggande stocken i en timrad byggnad. Den ingår inte timringen utan är löst instoppad för att den lätt ska kunna bytas ut. Gamla hus vilar ofta på fyra hörnstenar så att luften cirkulerar under huset.

Restaureringsplan för marken

har tagits fram tillsammans med länstyrelsen. Arbete påbörjades med att hagmarkerna röjdes.
Sommaren 2014  har vi stängslat runt hagarna.  Vargstängsel.   Det är mycket positivt att  det finns får i Tivedstorp.   Det medför att hagarna kommer att betas kontinuerligt.

Under Natur & trädgårdsdagen  i maj hade TUVA tillsammans med Länsstyrelsen ordnat en gärdsgårdskurs.  Kursdeltagarna byggde vidare på gärdsgården.