Etikettarkiv: arbetsdag

Slyröjning vid missionshuset

Dagens styrelsemöte avslutades med en härlig utevistelse vid missionshuset.  Det var en fin höstdag  och jag höll mig lite på min kant med min tystgående busksax.  Med den klipper jag med lätthet ned björkar med 5-centimeters diameter. Jag hittade både vildaplar och en olvonbuske under den stora sälgen.  Det finns några jättelika sälgar där i hagen.  En del stora grenar har brutits av någon gång.
I hagen betar för tillfälle 15-talet hästar, en hel flock fårn Ösjönäs.  Hästarna  har stora betsmarker och höll sig på behörigt avstånd från röjsågarnas buller och bensinos.

Efter några timmars arbete - med fyra  röjsågare, 2  grenuppsamlare och så  min tystgånende busksax  så pustade vi ut  och konstaterade att det är roligt att arbeta tillsammans - det syntes verkligen att vi gjort något!   Dessutom fick vi både frisk luft och motion. Lisa föreslog att  vi gör likadant på nästa möte - den 7 december.  Men det får allt bero på väder och vind!

På styrelsemötet så beriättade Lisa och Martin om planerna för nästa  år.  TUVA har också fått de gamla informationstavlorna från nationalparken och vi enades om att slänten nedanför fähuset kan bli en bra plats att sätta upp dem på.

Styrelseinfo juni

Info från styrelsen – den återkommande diskussionen rör vad som är gjort och vad som ska göras och när! 21 byggnader- gör att det alltid finns något att ta itu med. Fettavskiljare, ventilation, stängsel - ja arbetsuppgifter saknas inte.  Kaffestugan lyser röd och vacker sedan  stämman i våras då vi var några stycken som tog itu med att rödfärga den.
Alltid skönt när något är avklarat.


Dansbanan
är färdig; scenen är provisoriskt reparerad och färdigställes nästa år.
Förhoppningsvis så invigs dansbanegolvet i midsommar.

Bageriet – avloppet lagat.

Johannastugan
Taket är lagat, den gamla trinetten avlägsnad, ny diskbänk på plats.
Vindskivorna ska målas, fasaden rödfärgas. Ny vattenledning in i huset behövs.

Prästgårdslängan
Högtaket på lagat. Lågtaket behöver också renoveras. Taket är 100 m2.
Efterlyses tvåkupigt taktegel – vi tar gärna emot om du har något till övers.

Hindriksgården
Ny varmvattenberedare är installerad.

Johansgården
Branddörrar är på väg

Arbeten att göra i år.
Renovering av fönster , rödfärgning (flera byggnader), elstängsel, ventilation Bageriet och Fähuskonferensen, staketet vid Kapellet.

Volontärer till Tivedstorp
Styrelsen kommer att vara handledare för dem.

Stängsel: Fler jordspett per hage, plaststolpar för nya hagen vid klockstapeln (korna kommer senare i sommar).

Röja sly - inget kul jobb i juli

Tisdagen den 22 juli hade styrelsen bestämt att det skulle röjas sly.  Röjsågarna gick för fullt och solen gassade.  Jag höll mig undan med min handdrivna tystgående busksax till mitt eget lilla projekt att hålla på sikt skapa en slåtteräng bakom klockstapeln.
Backen bakom  Johansgården där ska det bli fårhage, men första måste det röjas.  Hjälpte till med att släpa bort lite ris.
Stängslet vid Missionshuset håller på att göras klart.  Stolparna kom upp i våras och nu satte vi dit öglorna och eltråden hakades fast i dem.

Arbetsdag och årstämma lördag, 26 april

Du har väl anmält dig till stämman?  Ser fram emot att träffa så många som möjligt av delägarna i TUVA.  Det är ju ett tillfälle att knyta kontakter och att få höra vad du tycker att TUVA ska göra.    Gör slag i saken och kom tidigt på förmiddagen då vi tillsammans  gör en insats för Tivedstorp.  Att äga något medför ju alltid arbete på ett eller annat sätt.  Vi gläder oss att det numera finns både höns och får vid Tivedstorp.   Fåren behöver flera hagar att vara i och då måste vi sätta upp stängsel.  Fåren kommer  sedan  i sin tur att beta och hålla efter sly - så i fortsättningen behöver vi kanske inte ta hjälp av maskiner.

Ju fler vi blir desto snabbare går arbetet.  Ta med dig  de redskap som du behöver för att röja . De redskap som behövs är röjsågar, kedjesågar, busksaxar, spett, gummiklubbor och annat som är användbart i sådana här sammanhang.

Själv kommer jag att ägna mig åt att ta hand om en del av slyet för att göra fina kanter runt de trädgårdsland som Lisa Szanto jag planerar att  göra av den gamla  råg/linåkern vid handarbetsboden.   Det ska bli en del av aktiviteterna på Natur- och trädgårdsdagen den 25 maj men det är bra om vi kommit en bit på väg då.

Efter avslutat arbete så äter vi lunch i kaffestugan - var och en betalar för sig.   Vi behöver veta hur många som kommer - så köket vet hur mycket mat som ska lagas.