Vandrarnas kapell

Kapellet byggdes 1968 av IM:s byggmästare, Paul Gustafsson från Tibro.
Byggmästaren frågade biskop Sven Danell, om han visste var man kunde få tag på timmer till ett kapell. Det var då biskopen mindes den gamla stugan i skogen.
Sätra bruk ägde Ormåsstugan och skänkte virket till IM. Kapellet har material även från en annan stuga. De stora handsågade golvplankorna har tillhört Nygårdsstugan, Sätra Bruk.
Predikstolen är tillverkad av stammen från ett gammalt pilträd, som vuxit som vårdträd på kyrkbacken vid Norrbyås kyrka, Örebro län.
Pilstammen kom till IM genom Idoff Johansson och Hans Pettersson i Sköllersta. Paul Gustafsson urholkade och färdigställde den för sitt nya ändamål. Predikstolen togs i bruk 1983.
Dopfunten, som är tllverkad av gran, är skänkt till kapellet av Bente och Göthe Svensson , Hagåsen, Tibro.
Fönstret – det stora fönstret är en gåva från Emmaboda glasbruk.
Goblelängen är en komposition efter en gammal dalmålning. Den är vävd av Regina Dunkel-Gustafsson.
Trärelifen med korset, uppståndelsemorgonens sol, den Helige Andes duva och den bedjande kvinnan och pojken, är en gåva av en tillfällig gäst i kapellet. ” Jag kom hit, blev gripen av stämningen i detta vackra kapell och såg som i en vision framför mig detta motiv” berättade han, när gåvan överlämnades 1979.
Kristusansiktet – skulpterat i trä och uppsatt ovanför altarkorset är en gåva från IM:s förste konstnärsstipendiat: Nenad Andréjevic, 1980.

Klockstapel

Klockstapeln invigdes 1973 av biskop Helge Brattgård. Även klockstapeln är uppförd av gammalt timmer från Tiveden.
Den Anckarswärdska ”Lillklockan” är daterad 1801 och har tjänstgjort i tre län, innan den kom till Tivedstorp via fornminnesmuseet i Skara.
Storklockan göts i Forsvik 1890. När kyrkan i Undenäs brun Undenäs hembygdsförening hand om klockan och så småningom kom den till IM:s Tivedstorp.