Samarbeten

Genom samarbete utvecklas både TUVA och bygden.

KulTur onsdagar i Tived
De aktiva Tivedskonstnärerna,  Anna Bergström ( Jordfågel) samt Jeanette Håkansson ( Häggeboda glas)  kläckte idén för några år sedan  och Tuva /Tivedstorp hängde på! 
Onsdagarna i Tivedstorp  sommaren 2016 

Hantverksboden
sommaren 2016 inbjöds ett lokala hantverkare och konstnärer att driva hantverksboden som ett marknadstorg.

Studieförbundet Vuxenskolan
2012 inledes ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, då en minikurs i beskärning av fruktträd ordnades med Peter Hylmö som kursledare.

Länsstyrelsen
Sedan fler år tillbaka så ordnar TUVA/Länsstyrelsen kurs i gärdsgårdsbyggnad samt slåtterdag.  Det är kurser som lockar många deltagare.

Kurserna har under de senaste åren skötts av landskapsvårdaren Jonatan Persson.

Svenska kyrkan har under somrarna Vägkyrka i Vandrarnas kapell med program på onsdagskvällen, helgemålsbön samt gudstjänst på söndagseftermiddagen.

Naturskyddsföreningen i Askersund / Studiefrämjandet
Natur och Trädgårdsdagarna  2013-2016 genomfördes  tillsammans med Naturskyddsförneningen i Askersund.

Nätverket för Bygdeforsning i Tived
ordnar Rötter i Tiveden - i år 2016, för 7:e gången.