I spåren efter Helga

Fredagen den 4 december 2020 en oförglömlig dag för Lisa som gjort en utflykt till Tivedstorp med barnen. Hon fick se hur träden föll runt om i Tivedstorp.

Det här bilder tagna när stormen lagt sig. Vi hade styrelse möte och kunde konstatera att husen stod kvar.  Att vi hade haft tur på vår sida när den stora granen föll vid Fähuset.
Handarbetsstugans tak har förhoppningsvis inte fått så stora skador.