Slåtterkurs

Välkommen till slåtterkurs med småländska Kjell, tisdagen den 30 juli.
Det är inte bara praktiskt arbete med att använda lie utan en kulturhistorisk resa som Kjell bjuder på. Slåtterkursen är ett samarbete med Länsstyrelsen i Örebro. Anmäl dig här

så håller man lien när man står och funderar