Slåtterdag

På söndag den 10 juli är det slåtterdag. Jonatan Persson kommer och visar hur man hanterar lien.  Det är bara 3 stycken anmälda till kursen.  Anmäl dig till jonatan.persson18k(at)live.se.
Hoppas att många av er som varit med på kurs eller som är duktiga att slå, kommer till Tivedstorp på söndagen.  Blir vi ett 20-tal kommer vi att klara av att slå hela vår äng.
Förra hösten så betade får i hagen och med förenade krafter så röjde Lisa tillsammans med volontärer biten närmast skogen. I år ska det vara lätt att slå.
Kan vi hässja gräset så vore det bra.

Blomsterängen måste slås av med lie, för att återuppstå med nya blommor till nästa sommar.