Movattnet får 3 G och 4 G

Under oktober - december uppgraderas ”2G och ny basstaioner för 3 och 4 G installeras i Movattnet.  Det är telestationen och masten som finns vid hembygdsgården i Dammtorp.se
Förhoppningsvis kommer det att bli bra mycket enklare att prata eller söka information med mobilen.
Mer om detta finns att läsa här