Slåtterkurs 31 juli

TUVA i samarbete med Länsstyrelsen  inbjuder till Slåtterkurs 31 jui 2018

Ängen är ett stycke kulturhistoria med stor artrikedom på växter, djur och svampar. Den hade en central roll i jordbruket ända fram till 1800-talet, då skiftesreformer och nya odlingsmetoder slog igenom. Idag återstår endast små spillror av ängsmark, ett markslag som en gång satte sin prägel på odlingslandskapet.

Under den här kursdagen lär vi oss:

  • vilka lieblad som passar till olika ändamål
  • hur liebladet jordslås
  • hur orvet ska vara anpassat efter den som slår
  • att slipa en lie och sedan hålla den vass med
    bryne och sticka
  • hur man slår för att få bra resultat utan att
    få ont i ryggen

Liar finns att låna men har ni egna liar ta med dem så får ni hjälp att ställa in och slipa dem. Här är anmäler du dig